A Dr. Király Olivér egyéni ügyvéd vegyes praxist folytat, büntetőügyekben védelmet, polgári ügyekben peres és nemperes képviseletet lát el, cégalapítással, cégmódosítással, illetve ingatlan adásvételi szerződések lebonyolításával foglalkozik, jogi tanácsot ad és okiratot szerkeszt ügyfelei részére, mindezt megfizethető árakon.

Tevékenységem középpontjában az büntetőjog, a polgári jog, a társasági jog, a és az ingatlanjog áll, ugyanakkor széleskörű, naprakész szakmai ismeretekkel és több éves gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezem a munkajog, a családjog és a kártérítési jog területén is. Ügyfélkörömben megtalálhatóak a legkülönbözőbb hátterű magánszemélyek, kis- és közepes méretű gazdasági társaságok. Az Ügyvédi Iroda vállalkozások részére jogi szolgáltatást vállal tartós megbízás keretében. Ügyvédi Irodám ügyfélközpontú, rugalmas, fontos hangsúlyt helyezek a gördülékeny ügyintézésre, az ügyek lelkiismeretes, hatékony, precíz és gyors megoldására. Ügyfeleimet a szakmából adódó teljes körű diszkréció és bizalom övezi. Dr. Király Olivér a Szegedi Jogtudományi Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát. A gyakornoki évek után teljesítette a jogi szakvizsgát.

Ezt a honlapot a Dr. Király Olivér egyéni ügyvéd a Pest Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján megtalálhatóak

Tevékenységek

Klasszikus ügyvédi tevékenységek:
 • Okiratok szerkesztése és ellenjegyzése teljes körű földhivatali
 • ügyintézéssel
 • Képviselet polgári, büntető, gazdasági, hatósági ügyben
 • Jogi tanácsadás
 • Letétkezelés
Modern jogi szolgáltatások, online ügyintézés:
 • Elektronikus cégeljárás
 • Elektronikus fizetési meghagyás, végrehajtás
 • Céginformációk lekérdezése
 • Ingatlan tulajdoni lapok elektronikus letöltése
 • Adatlapok, szerződésminták biztosítása

Szolgáltatások

Társasági jog-elektronikus cégeljárás

 • Cégalapítás
 • Társasági szerződés módosítása
 • Cégek teljeskörű jogi képviselete
 • Hitelezői igények érvényesítése
 • Végelszámolással, csődeljárással, felszámolással kapcsolatos jogi tanácsadás
 • Pénzügyi- és hiteltanácsadás

Szerzödések joga

 • Adásvételi szerződések, termőföld adásvétele
 • Ajándékozási szerződések
 • Bérleti szerződések
 • Csereszerződés
 • Tartási-, életjáradéki-, öröklési szerződések
 • Kölcsön-, megbízási-, használati szerződések
 • Vállalkozási-, engedményezési szerződések

Öröklési jog

 • Végrendeletek
 • Tartási-, életjáradéki-, öröklési szerződések
 • Képviselet öröklési jogi vitákban

Családi jog

 • Házassági bontóperek
 • Tartásdíjak érvényesítése
 • Házassági-, élettársi vagyonjogi szerződések

Kártérítési jog

 • Szerződésszegéssel okozott károk érvényesítése
 • Szerződésen kívüli kártérítési felelősség érvényesítése
Kapcsolat
Dr. Király Olivér
2750, Nagykőrös Kecskeméti út 5.
+36 20 359 7255
drkiralyoliver@gmail.com